MAKALELER

25 Mayıs 2021

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA

Türk Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu, alkollü araç kullanma fiilini kanuna aykırı davranış biçimi olarak saptamıştır. Buna göre, hususi otomobil sürücülerinin 0,50 promil, diğer araç […]
24 Mayıs 2021

İNTİFA HAKKININ HACZİ

İntifa hakkı (intifa hakkının haczi için açıklanması gerekmektedir.), bir eşya üzerinde, kullanma ve yararlanma haklarının malik dışındaki bir kişiye tanınmasıdır. İntifa hakkı, sınırlı ayni haklardandır. Bir […]
21 Mayıs 2021

İNANÇLI İŞLEM

İnançlı işlem, inananın teminat oluşturmak veya yönetilmek üzere mal varlığı kapsamındaki bir şey veya hakkını, inanılana devretmesi ve inanılanın da inanç anlaşmasındaki koşullara uygun olarak inanç […]
20 Mayıs 2021

NAFAKA ARTTIRIM DAVALARI

Nafaka (Nafaka arttırım davaları konumuz gereği nafaka kavramının kısaca açıklanması gerekmektedir.), boşanma davası sonucunda karara bağlanan bir husustur. Taraflardan birine (yoksulluk nafakası) veya müşterek çocuğa bağlanan […]
19 Mayıs 2021

TRAFİK KAZALARINDA TAKSİRLE YARALAMA

Trafik kazalarında taksirle yaralama :Taksirle yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 89. Maddesinde düzenlenmiştir. Bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden […]
18 Mayıs 2021

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Türk Ceza Kanunu bakımından resmi belge ( Resmi belgede sahtecilik kavramının açıklanması için gerekledir.); bir kamu görevlisi tarafından, kamu görevinin gereği olarak düzenlenen yazıdır.  Kamu görevlisi […]
17 Mayıs 2021

TAŞIYICI ANNELİK

Taşıyıcı annelik müessesesinde ise biyolojik anne ile genetik anne şeklinde iki farklı kişi mevcuttur. Genetik anne çocuğun genlerini taşıdığı yumurtanın sahibi iken, biyolojik anne çocuğu doğuran […]
12 Mayıs 2021

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Destekten yoksun kalma tazminatı, adından da anlaşıldığı üzere ölen kişinin desteğinden yararlanan kişilerin ölüm sebebiyle destekten yoksun kalması sonucunda talep edecekleri tazminattır. Ölen kişinin eşi, çocukları, […]
10 Mayıs 2021

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

Türk Ceza Kanunu bakımından özel belge (Özel belgede sahtecilik suçunun irdelenebilmesi için özel belgenin tanımlanması gerekmektedir.), resmi belge hükmünü taşımayan her türlü belgedir. Resmi belge, kamu […]
7 Mayıs 2021

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 40 ila 46. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış […]
6 Mayıs 2021

KEFALET SÖZLEŞMESİ

Kefalet sözleşmesi, alacaklının alacağını teminat altına alması amacıyla borç ilişkisi dışındaki üçüncü kişi ile borcun borçlu tarafından ödenmemesi halinde kefil üçüncü kişi tarafından ödenmesi konusunda mutabakata […]
5 Mayıs 2021

MİRASÇILIK BELGESİNİN VERİLMESİ (VERASET İLAMI)

Miras bırakanın ölümü halinde terekedeki tüm mallar külli halde hiçbir işleme gerek olmaksızın mirasçılara geçmektedir. Mirasçılar bu mallar üzerinde tasarrufta bulunmak istediklerinde ise mirasçı olduklarını ispat […]