MAKALELER

8 Nisan 2020

Şirketlerin İhyası

Şirketlerin İhyası Ticaret şirketleri, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi yoluyla ortadan kalkarlar ve bu noktadan sonra tüzel kişilerini kaybederler. Ancak tasfiyeye ve sicilden […]
8 Nisan 2020

Mücbir sebebin sözleşmelere etkisi-Uyarlama Davası-Covid-19

Uyarlama Davası Bu yazımızda özellikle ticari işletmelerin imzalamış oldukları sözleşmelerin mücbir sebeple iptali yahut sözleşmelerin yeni duruma göre uyarlanması incelenecektir. Öncelikle Mücbir sebebi tanımlamak gerekirse de; […]
7 Nisan 2020

Çekin Devir Türleri

Çekin Devir Türleri Çek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun üçüncü kitabı ile 5941 sayılı Çek Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan tebliğlerle düzenlenen bir kıymetli evraktır. […]
6 Nisan 2020

Çekte İbraz Süreleri – Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları

Çekte İbraz Süreleri ve Sonuçları Çek, ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve aynı zamanda nakit para taşımanın çeşitli zorluklarını aşmak için kullanılan kambiyo senetlerinin bir türüdür. […]
3 Nisan 2020

Telafi Çalışması

Telafi çalışması 4857 sayılı İş Kanunu’nun 64. maddesiyle düzenlenmiş olup İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 7. maddesiyle de uygulanmasına açıklık getirilmiştir. Kanun hükmüne göre, zorunlu […]
2 Nisan 2020

Uzaktan Çalışma

Uzaktan çalışma kavramı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi ile düzenlenmiştir. Kanun metni “…Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde […]
2 Nisan 2020

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği İçerisinde bulunduğumuz küresel salgın nedeniyle kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği sıklıkla sorulan bir soru haline gelmiştir. Kısa çalışma kavramı […]
1 Nisan 2020

Ücretsiz İzin Uygulaması

Ücretsiz İzin Uygulaması Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde başvurulan ücretsiz izin uygulamasıı bağımsız bir başlık olarak mevzuatımızda düzenlenmemiştir. İşverenler, işçileri ücretsiz izne çıkararak, ekonomik durumun işletmeleri üzerindeki […]
26 Mart 2020

Konkordatoda Geçici Mühlet ve Sonuçları

Konkordatoda Geçici Mühlet ve Sonuçları Konkordato borçlu ile alacaklıları arasında mahkemenin gözetiminde yapılan ve borçlunun malvarlığının iflas usulüyle tasfiyesini önleyen veya durduran bir borç tasfiyesi sözleşmesidir. […]
23 Mart 2020

İşçi Korona Virüse Yakalanırsa İş Kazası Sayılır Mı? (Covid-19)

Korona Virüs İş Kazası Sayılır Mı? Geniş anlamıyla sorumluluk kavramı, bir kişinin başka bir kişiye verdiği zararları giderme yükümlülüğü olarak açıklanmıştır. Hukuki anlamda sorumluluk ise, taraflar […]
20 Mart 2020

Korona virüs ile karşılaşan işveren ne yapmalı? (Covid-19)

Korona virüs ile karşılaşan işveren ne yapmalı? Önceki yazılarda anlatılanlara ek olarak belirtmek gerekir ki; çalışanlardan birisinde Covid-19 vakası tespit edilmesi halinde hasta personel için gerekli […]
20 Mart 2020

Korona Virüs – Sağlık Gerekçesiyle veya Zorlayıcı Nedenle İş Akdinin Feshi (Covid-19)

Korona Virüs – Sağlık Gerekçesiyle veya Zorlayıcı Nedenle İş Akdinin Feshi Enfekte olan işçinin hastalığının Covid-19 olması durumunda İş Kanunu m.25/I-b maddesi uygulama bulabilir. Bu durumda […]