MAKALELER

25 Kasım 2020

İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER

İşçilerin Çalışma Süresinden Sayılan Süreler   İşçilerin hizmet sözleşmeleriyle belirlenmiş bir iş tanımları bulunmakla birlikte bazı hallerde aktif olarak tanımlı işlerini yapmıyor olsalar hatta hiçbir faaliyette […]
25 Kasım 2020

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Türk Medeni Kanununda düzenlenen boşanma konusunda birtakım özel ve genel boşanma sebepleri belirlenmiştir. Söz konusu boşanma sebeplerinden biri de özel boşanma sebepleri […]
25 Kasım 2020

KİRA UYARLAMA DAVASI

Kira Uyarlama Davası   Hukuki Dayanak: Uyarlama davalarının temel hukuki dayanağı olan kanun hükmü Türk Borçlar Kanunu’nun aşırı ifa güçlüğü başlıklı 138. maddesidir. Söz konusu madde […]
20 Kasım 2020

ANLAŞMALI BOŞANMA

Anlaşmalı Boşanma   4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161 ve devamı maddelerinde boşanmaya ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Boşanma nedenleri ve usulleri incelendiğinde görülmektedir ki kanun, çekişmeli boşanma […]
20 Kasım 2020

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NDA FAZLA ÇALIŞMA(MESAİ)

Fazla Çalışma (Mesai)   4857 sayılı İş Kanunu’nun çalışma süresi başlıklı 63. maddesinde belirtildiği üzere; “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa […]
20 Kasım 2020

EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

El Atmanın Önlenmesi Davası Türk Medeni Kanunu’nun “Mülkiyet hakkının içeriği” başlıklı 683.maddesinin birinci fıkrasında mülkiyet hakkının içeriği ve bu hakkın malike verdiği yetkiler düzenlenmiş; ikinci fıkrasında […]
20 Kasım 2020

KİRANIN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYE

  Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız İcra Yoluyla Tahliye   Kira sözleşmelerinde kiracının en temel yükümlülüklerinin başına kira bedelini ödeme yükümlülüğü gelmektedir. Ancak günlük hayatta kira bedellerinin […]
20 Kasım 2020

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZİLYETLİĞİ DURUMUNDA İSTİHKAK DAVASI

Üçüncü Kişinin Zilyetliği Durumunda İstihkak Davası İstihkak terimi bir mal üzerinde hak iddia etme, hak talep etme anlamında kullanılmaktadır. İcra İflas Hukukunda istihkak iddiası, hacizli mallar […]
19 Kasım 2020

YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT DAVALARI

Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Davaları   1-   DAVANIN TARAFLARI a) Dava Açabilecek Olanlar: Trafik kazası sonucu yaralanan kişi maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. […]
19 Kasım 2020

MAİL – SMS – WHATSAPP MESAJLARIYLA ALACAĞIN İSPATI

Mail – Sms – Whatsapp Mesajlarıyla Alacağın İspatı   Herhangi bir yazılı senet, sözleşme ve belge karşılığında olmaksızın tarafların kendi aralarındaki sözlü anlaşmalarıyla ortaya çıkan borç […]
18 Kasım 2020

ÇEK İCRA TAKİBİ

        Çek İcra Takibi   Ticari hayat içerisinde en sık kullanılan ödeme araçlarından biri de şüphesiz ki çeklerdir. Bu sebeple çek keşide edildikten […]
18 Kasım 2020

MESKENİYET İDDİASI/ ŞİKÂYETİ

Meskeniyet İddiası/Şikayeti   İcra takiplerinin aşamalarından birisi de şüphesiz ki haciz aşamasıdır. Kanunumuzda haciz işlemleri alacaklının alacağına kavuşması için yasal bir hak ve yetki kullanımı olarak […]