MAKALELER

26 Ocak 2021

TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ

Tüketim ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin, bir miktar parayı ya da tüketilebilen bir şeyi ödünç alana devretmeyi, ödünç alanın da aynı nitelik ve miktarda şeyi geri vermeyi […]
25 Ocak 2021

KAMBİYO SENETLERİNDE AVAL

Aval; çek, poliçe veya bono üzerinde bulunan kambiyo taahhüdüdür. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 700-702. maddeleri arasında düzenlenmiş, kambiyo senetlerine özgü bir müessesedir. Aval veren kişiye […]
22 Ocak 2021

SATIŞA ARZ ŞERHİ

Satışa arz şerhi İpotek borcunun ödenmemesinin sonucu taşınmazın satışına başlandığını bildiren bir şerhtir. Bu şerhin kütüğe işlenebilmesi için gayrimenkul üzerinde ipotek olmalıdır. Bu ipoteğin borcun ödenmemesinden […]
21 Ocak 2021

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ EDİLMESİ

İlgili makalemizde kıymet takdiri ve kıymet takdirine itiraz konularını işleyeceğiz. Borçlunun haciz konulan mallarının satılması için değerinin belirlenmesi işlemine “kıymet takdiri” denmektedir. Haczedilen malların kıymet takdirinin […]
20 Ocak 2021

İPOTEK TESİSİNDE EŞİN RIZASI

İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borcun ödeneceğine dair güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak kaydıyla, borçlunun belirlediği taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıttır. […]
19 Ocak 2021

SİLAHLA KASTEN YARALAMA SUÇU

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlıklı bölümü içerisinde 86. maddede düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçunun kanunda öngörülen cezası, suçun hakim nezdindeki ağırlığına […]
18 Ocak 2021

KAT MALİKLERİNİN GİDERLERE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Apartman yönetimi günümüzde kentleşmeyle birlikte gün içinde en çok karşılaştığımız problemlerden birisi haline geldi.  Kat maliklerinin giderlere katılma yükümlülüğü ve buna ilişkin sorumluluğunun ne olacağı meselesini […]
15 Ocak 2021

İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAYACAĞI HALLER

Özellikle ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesinde işçinin savunması aranmaz. Haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf, fesih iradesini karşı tarafa iletmek, […]
14 Ocak 2021

İŞ GÜVENCESİ SİSTEMİNİN UYGULANACAĞI İŞ YERLERİ

İş güvencesi sisteminin işçiye sağladığı koruma ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz. Bu korumaların uygulanacağı iş yerlerini ise bu yazımızda ele alacağız. İş güvencesi sistemini uygulanabilmesi için; […]
13 Ocak 2021

İPOTEKLİ TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ

TMK’ ya göre taşınmaz üzerinde ipotek kurulması taşınmaz malikinin tasarruf yetkisini sınırlandırmaz. Bu nedenle taşınmazı üzerinde üzerinde rehin tesis edilen borçlu ya da üçüncü kişi, bu […]
12 Ocak 2021

YAPI MÜTEAHHİDİNİN ESERDEKİ AYIPLARDAN SORUMLULUĞU

Müteahhidin Eserdeki Ayıplardan Sorumluluğu Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. TBK’ ya göre yüklenici eser […]
11 Ocak 2021

İPOTEĞİN KALDIRILMASI (FEKKİ) DAVASI

İpoteğin Kaldırılması Davası   İpotek, mevcut veya doğması muhtemel olan bir alacak ödenmediği takdirde hak sahibine rehin konusu taşınmazı sattırarak bedelinden alacağını elde etme yetkisi veren […]