MAKALELER

11 Şubat 2021

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU

İlgili makalemizde İİK kapsamında düzenleme alanı bulan Taahhüdü ihlal suçunu inceleyeceğiz ve sorulara cevaplar bulmaya çalışacağız. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 111. Maddesinde düzenlenen taksitle […]
10 Şubat 2021

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI

İlgili makalemizde soybağının reddi davası ve bu davaya ilişkin merak edilenleri cevaplandırmaya çalışacağız. Türk Medeni Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca; Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. […]
9 Şubat 2021

CEZA HUKUKUNDA ARAMA

Arama Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 116. Maddesinde düzenlenmiştir. Arama; şüphelinin veya sanığın üstü, evi, eşyaları, işyeri veya ona ait herhangi bir yerde yapılabilmektedir. Şüpheli veya sanığın yakalanabileceği […]
8 Şubat 2021

ACİZ VESİKASI

Aciz vesikası nedir, hangi şartlarda alacaklıya aciz vesikası verileceği gibi hususlar İcra İflas Kanunu’nun 143. maddesinde düzenlenmiştir. İİK.m.143/1: Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikasının düzenlenmesi […]
5 Şubat 2021

ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME

Üçüncü kişi yararına sözleşme sözleşmenin taraflarından birinin, diğer tarafa, üçüncü kişi yararına bir edim yerine getirmeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. Sözleşmeler kural olarak iki taraflıdır. İstisnai olarak […]
4 Şubat 2021

İFTİRA SUÇU

İftira suçu Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında […]
3 Şubat 2021

YALAN TANIKLIK SUÇU

Yalan tanıklık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul […]
2 Şubat 2021

VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME

Vekaletsiz iş görme hükümleri TBK’nın 526-531. Maddeleri arasında yer almaktadır. Vekaletsiz iş görme, ’’bir kimsenin hukuken yetkili veya yükümlü olmaksızın bir başkası veya kendi yararına bir […]
1 Şubat 2021

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA SÖZLEŞMENİN BİLDİRİM YOLUYLA SONA ERMESİ

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 2012 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte kira ilişkilerinin de dinamiğini değiştiren yeniliklerden olan “bildirim yoluyla kira sözleşmesinin sona ermesi” hali TBK m.347’de […]
29 Ocak 2021

PANDEMİ DÖNEMİNDE  KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ  İZİN SÜRELERİNİN KIDEM  TAZMİNATINA ETKİSİ

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği önce 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 65’inci maddesinde düzenlenmiş olup, daha sonra söz konusu madde İş Kanunu’ndan çıkarılarak 15.05.2008 tarih ve […]
28 Ocak 2021

KİŞİNİN VESAYET ALTINA ALINMASI VE VASİLİK

VESAYET ALTINA ALINABİLECEK KİŞİLER Vesayeti gerektiren haller, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Belirli hallerde, kişinin vesayet altına alınarak bir vasi atanması gereklidir. Vesayet altındaki kişinin hukuki işlem […]
27 Ocak 2021

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ

Kiralanan taşınmazın (mecur) kiracının ödemekle yükümlü olduğu kira bedellerini ödememesi sonucunda tahliye edilebilmesi usulü 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. İİK.m.269 uyarınca kira alacaklısı (kiraye […]