MAKALELER

2 Haziran 2023
İHBAR TAZMİNATI

İhbar Tazminatı

İHBAR TAZMİNATI İhbar tazminatı, işverenin/işçi nin iş ilişkisini belirli bir süre önceden bildirmeksizin sona erdirmesi durumunda işçi/işveren e ödenen bir tazminattır. İhbar tazminatı ile kıdem tazminatı […]
26 Mayıs 2023
Rehin açığı belgesi

Rehin Açığı Belgesi

REHİN AÇIĞI BELGESİ “Rehin açığı belgesi” iflas veya haciz yoluna başvurulabilmesi için icra müdürü tarafından verilen bir belgedir. Bu belge, bir taşınmazın ipotek edilmesine rağmen satış […]
25 Mayıs 2023
ÜST SINIR İPOTEĞİ

Üst Sınır İpoteği

ÜST SINIR İPOTEĞİ Üst sınır ipoteği, ipoteğin kurulması sırasında mevcut olmayan ancak ileride doğacak olası bir alacağın belirli bir sınır içinde taşınmazla güvence altına alınmasıdır. Bu […]
25 Mayıs 2023

Limit İpoteği Tescili

Limit ipoteği tescil edilirken, borca sebep olan hukuki ilişkinin de belirtilmesi gerekir. Hukuk Genel Kurulu          2017/606 E.  2017/532 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar […]
25 Mayıs 2023

ÜST SINIR İPOTEĞİ HER TÜRLÜ ALACAK İÇİN KURULABİLİR

20. Hukuk Dairesi          2015/6341 E.    2017/2930 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı […]
18 Mayıs 2023
İşçinin İşe Geç Gelmesinin Hukuki Sonuçları

İşçinin İşe Geç Gelmesinin Hukuki Sonuçları

İŞÇİNİN İŞE GEÇ GELMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI İşveren, işçinin işe sıkça geç gelmesi durumunda, iş kanununun 18. maddesi uyarınca iş sözleşmesini geçerli nedenle feshedebilir. Ancak, bu fesih […]
18 Mayıs 2023

İşçinin İşe Geç Gelmesinin Hukuki Sonuçları

9. Hukuk Dairesi 2007/27565 E., 2008/5286 K. FESİH HAKLI NEDEN İŞ SÖZLEŞMESİ YÖNETİM HAKKI 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 19 ] 4857 S. İŞ KANUNU […]
11 Mayıs 2023
Kira Ödemesi Elden Yapılabilir Mi

Kira Ödemesi Elden Yapılabilir Mi?

Kira Ödemesi Elden Yapılabilir Mi? Konut kirası için ödeme şekilleri, kira sözleşmesinde belirtilir ve taraflarca kabul edilir. Genellikle kira ödemeleri, nakit para, banka havalesi, EFT, otomatik […]
11 Mayıs 2023

KİRA İLİŞKİSİNİN VARLIĞINI VE AYLIK KİRA BEDELİNİN NE KADAR OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ

  KİRA İLİŞKİSİNİN VARLIĞINI VE AYLIK KİRA BEDELİNİN NE KADAR OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ DAVACIYA, DAVALI TARAFINDAN KABUL EDİLEN KİRA BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPAT KÜLFETİ İSE DAVALIYA DÜŞER. […]
10 Mayıs 2023

İdare aleyhine çıkan yargılama giderlerinin talebi için serbest meslek makbuzu gerekli midir?

“… idare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1) kesinleşmeden takibe konulamaz. Bunun dışındaki idare mahkemesinden verilen […]
5 Mayıs 2023
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DERHAL FESİH

 Devamsızlık Nedeniyle Derhal Fesih

 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DERHAL FESİH 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenlemektedir. Bu maddeye göre, işveren iş sözleşmesini süresi belirli olsun […]
27 Nisan 2023
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türkiye’de 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen ve 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bir […]