Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Mail – Sms – Whatsapp Mesajlarıyla Alacağın İspatı

 

Herhangi bir yazılı senet, sözleşme ve belge karşılığında olmaksızın tarafların kendi aralarındaki sözlü anlaşmalarıyla ortaya çıkan borç ilişkilerinin ispatlanması hususu günlük hayatta sıkça karşımıza çıkabilen bir durumdur. Bu konuyu yasal mevzuatlar ve Yargıtay İçtihatları çerçevesinde açıklayacağız.

Mesaj ve mail kayıtlarının niteliği bakımından verilen Yargıtay kararlarına göre mesaj ve mail kayıtlarının belge olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Verilen kararlarda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 199.maddesine atıfta bulunulmuştur. İlgili madde hükmü şöyledir:

“HMK – MADDE 199: Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.”

Son yıllarda verilmiş olan Yargıtay kararlarında mesaj kayıtlarının belge niteliği kabul edilmekle birlikte ikrar içeren mesaj kayıtlarına dayanılarak alacak davasının kabulüne karar verilmesi gerektiği belirtilmiş ve aksi yöndeki kararlar bozulmuştur. Söz konusu kararların ilgili kısımları şu şekildedir:

  • “… mahkemece belirtilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. HMK’nun 199. maddesinde ”Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” yazılıdır. Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.”

 

  • “Davalı tarafça gönderilen 01.11.2013 tarihli Facebook mesajlarında davalının “11.000,00 TL’lik borcuma ödeme planı çıkarsınlar ve ben de ödemeye başlayayım.” şeklindeki beyanları açıkça borcu kabul anlamında yorumlanmalıdır. Davalı anılan mesajların kendisi tarafından çekildiğini inkar etmediğine göre 6100 sayılı HMK’nun 199. maddesi anlamında belge niteliğinde kabulü gereken mesajlar doğrultusunda akdi ilişkiyi de inkar etmeyen davalının borcu açıkça kabul ettiği gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.”

Yukarıdaki kararlardan anlaşıldığı üzere mail ve mesaj kayıtları belge olarak kabul edilmiştir. Söz konusu belgelerde borçlunun mesajların kendisine ait olduğunu kabul etmesi ve borç ikrarı niteliği taşıyan ifadeleri bulunduğu takdirde alacağın bu yolla ispatı mümkün olmaktadır. Bununla birlikte alacağın ispatı konusunda farklı ihtimaller ve şartlar bulunduğundan ispat hukuku alanında hazırladığımız “SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU” adlı makalemizi de incelemenizi ve hak kaybı yaşamamanız adına hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

İlgili makalemizde Mail – Sms – Whatsapp Mesajlarıyla Alacağın İspatı konusunu inceledik. Daha ayrıntılı bilgi için profesyonel ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim