Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Korona virüs ile karşılaşan işveren ne yapmalı?

Önceki yazılarda anlatılanlara ek olarak belirtmek gerekir ki; çalışanlardan birisinde Covid-19 vakası tespit edilmesi halinde hasta personel için gerekli karantina tedbirlerinin alınması için İl Sağlık Müdürlüğü halk sağlığı birimine derhal bilgi verilmelidir. Ayrıca ilgili resmi görevliler tarafından işyerinde alınması önerilen tedbirleri (işyerinin tamamen karantinaya alınması, dezenfekte edilmesi vb.) derhal hayata geçirilmelidir. Bunun yanında işyeri hekimi ve varsa işyeri sağlık ve güvenlik kurulu tarafından diğer çalışanlara gerekli bilgilendirme yapılmalıdır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; Covid-19 vakası 5510 sayılı Kanun açısından iş kazası veya meslek hastalığı sayılmamaktadır. Bu nedenle hastalığa yakalanan işçi için SGK’ya iş kazası ve meslek hastalığı bildiriminin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Öte yandan işyerinde herhangi bir çalışanda ortaya çıkan Covid-19 vakasını öncelikli olarak ilgili halk sağlığı birimlerine bildirmeyen ve diğer çalışanları da bu konuda bilgilendirmeyen işveren, 5510 sayılı Kanunun 21. ve 76. maddeleri ile 6331 sayılı Kanunun 15. maddeleri gereği sorumlu tutulabilecektir. TCK kapsamındaki ceza sorumlulukları da ayrıca söz konusu olabilir.

Ancak iş kazası bakımından Yargıtay’ın virüs bulaşması sonucunda ölen işçiye ait yeni tarihli bir kararı mevcut olup, Ukrayna’ya TIR seferine giden işçinin domuz gribine yakalanmasını Yargıtay iş kazası olarak kabul etmiştir. Bu kararın doktrinde çeşitli görüşlerce de Covid-19 salgını için de emsal olabileceği belirtilmektedir. İlgili kararda da üzerinde durulduğu gibi bir durumun iş kazası sayılması için gereken şartlardan birisi de illiyet (nedensellik) bağıdır. Kazanın mücbir (zorlayıcı) bir sebep sonucunda meydana gelmesi işverenin kusuru açısından illiyet bağını keseceği için işveren iş kazasında oluşan zarardan kanımızca sorumlu tutulamaz. Covid-19 salgını da buna benzer bir nitelik taşıdığından işverenin bütün önlemleri aldığını ispatlaması durumunda ve kusur sorumluluğu kabul edildiğinden işverenin sorumluluğu doğmayacaktır. Ancak burada çok ince bir çizgi olduğunu da belirtmek gerekir. Aksi bir durumda işveren kusurundan doğan zararlardan sorumlu olacaktır. Ve yine belirtmek gerekir ki bahsedilen kararın tam aksi yönünde verilebilecek yeni kararları da göz önünde tutmak gerekeceğinden bu konuda aleyhe olabilecek yeni durumlar söz konusu olabilir.

İlgili makalemizde Korona virüs ile karşılaşan işveren ne yapmalı? konusunu işledik. Daha detaylı bilgi için profesyonel ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim