Hafta İçi : 09:00-18:00
·

  Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız İcra Yoluyla Tahliye

 

Kira sözleşmelerinde kiracının en temel yükümlülüklerinin başına kira bedelini ödeme yükümlülüğü gelmektedir. Ancak günlük hayatta kira bedellerinin ödenmediği durumlarla pek sık karşılaşılmaktadır. Bu durum karşısında kiraya veren tarafından kiralanan taşınmazın tahliyesi ve ödenmeyen kira bedellerinin tahsili için hukuki yollara başvurmak zaruri hale gelmektedir. Uygulamada söz konusu durum karşısında bir taşınmazı tahliye edebilmek için kiralayanın tercih edebileceği iki hukuki yol bulunmaktadır. Bu yollardan ilki kiraya verenin kiracıya karşı akde aykırılık nedeniyle sulh hukuk mahkemesinde bir tahliye davası açıp dava sonunda ilamı icraya koyarak taşınmazın tahliyesini isteyebileceği yoldur. Diğeri ise kira bedelinin ödenmemesi halinde doğrudan icra dairesi aracılığıyla taşınmazın tahliyesini isteyebilir ki bu ilk yoldan daha kolay ve uygulamada en çok tercih edilen yoldur. Bu yazımızda kiralanan taşınmazın ilamsız icra takibi açılarak tahliyesinin gerçekleştirilmesi işlemlerini anlatacağız.

 

Tahliye Talepli İlamsız İcra Takibi

Kiracı tarafından kiranın ödenmemesi durumunda kiraya veren tarafından açılacak icra takibi ile icra dairesi tarafından ödenmeyen kira bedellerine ilişkin para borcunu ifa etmesi adına borçluya “Örnek–13” numaralı ödeme emri gönderecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ödenmeyen kira bedelleriyle birlikte tahliyeye talep edildiğine ilişkin ifadenin takip talebinde bulunmasıdır. Aksi takdirde kiraya ilişkin bir alacak söz konusu olsa bile tahliye talebi içermeyen takip talebine istinaden tahliye kararı verilmesi mümkün olmayacaktır.

 

İcra Takibine ve Ödemeye İlişkin Süreler

Ödeme emrinde 7 gün içinde takibe itiraz edilebileceği, 30 gün içinde de borca ilişkin ödeme yapılması gerektiği yazacaktır. Süreler içerisinde itiraz veya ödeme yapılmazsa kira alacağı kesinleşecektir. Bu aşamadan sonra kiraya veren tarafından icra mahkemesine başvurularak borçlunun taşınmazdan tahliyesi istenebilecektir.

Yukarıdaki süreler dolmuş olsa bile kiracı tarafından 30 günlük süre içerisinde ödenmeyen kira bedelleri tamamen ödenirse tahliye sağlanamayacaktır. Ancak bu süreler geçtikten sonra ödeme yapılmış olsa bile icra mahkemesi tarafından tahliye kararı verilmesi gereklidir.

 

Tahliye Kararının İcrası

İcra ve İflas Kanunu’nun 269/c maddesinin 3. fıkrası uyarınca İcra Mahkemesince verilen tahliye kararı kesin olmamakla birlikte kararın icrası için kesinleşmeye gerek yoktur. İcra mahkemesi kararının kiracıya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren 10 günlük sürenin geçmesi yeterlidir.

10 günlük süre sonunda kiralayan kararı icra dairesine ibraz ettikten sonra gerekli harç ve masrafları yatırarak kiracının taşınmazdan icra yoluyla zor kullanılarak tahliye edilmesini isteyebilir. Kanuni bir zorunluluk bulunmamasına rağmen uygulamada öncelikle söz konusu taşınmaza gidilerek, taşınmazın boşaltılması için genellikle 10 günlük süre daha verilir. Bu süre sonunda taşınmaz tahliye edilmezse tekrar gidilerek zorla tahliye işlemi yapılmaktadır.

 

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim