Hafta İçi : 09:00-18:00
·

KİRALANAN YERİN GÖSTERİLMESİ

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 319.maddesi gereğince kiracı, kiralanan yerin gösterilmesi müşterilere gösterilmesi zorunludur.

Ancak bu zorunluluk kiraya verenin belirlediği şartlarda(haftanın kaç günü veya hangi gün ve saatlerde) olamayacağı gibi kiracının belirlediği şartlarda da olmak zorunda değildir.

“MADDE 319/2- Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.” demektedir.

Şayet taraflar kiralanan yerin gösterilmesi konusunda anlaşamazlarsa kiraya veren dava açarak mahkemenin belirleyeceği şartlarda mecuru müşteriye gösterebilir ve kiracı da bu duruma katlanmak zorundadır.

Yani Yasada kiralanan yerin gösterilmesi zorunluluğu kayıtsız şartsız kiraya verenin belirlediği şartlarda olmayıp, tarafların anlaşamaması halinde mahkemenin kararına ihtiyaç duymaktadır.

Şayet kiracı evi göstermez ise kiraya veren Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açacağı dava ile kiralananın gösterilmesini mahkemeden talep edebilir. Uygulamada açılacak davada kiraya verilen yerde fiziki olarak bilirkişi marifetiyle keşif yapılarak bir rapor hazırlanmaktadır.

Hazırlanan raporda kiraya verilen yerin muhtemel satılabilme süresi hesaplanmakta ve tarafların menfaatleri doğrultusunda gayrimenkulün hangi günler ve saatler aralığında gezilip görülebileceğine dair tespitlere yer verilmektedir.

Açılan davada mahkemenin kiracı eşlerin çalışma saatleri, çocukları var ise çocuklarla dışarıda geçirmek zorunda oldukları zamanları (eğitimleri ve diğer zorunlu olasılıklar vs.)göz önünde bulundurmak kaydıyla karar vermek zorundadır. Aksi halde üst mahkemece kararın bozulması kuvvetle muhtemeldir.

 

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim