Hafta İçi : 09:00-18:00
·

TBK MADDE-352/3 ”Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.”

  • -İlk olarak bu kanun maddesi konut olarak kiralanan taşınmazlar için geçerli olup işyeri kiraları için bu kanun maddesine dayanılamaz. Hem işyeri hem konut olarak kiraya verilen yerler için de bu hükümden faydalanılamaz.
  • -Kiraya veren, kira sözleşmesinin yapıldığı sırada kiracının ev sahibi olduğunu bilmesine rağmen sözleşme yapması durumunda, bu eylemiyle dava hakkından zımnen feragat etmiş sayılır.
  • -Elbirliğiyle mülkiyet halinde birlikteliğin sağlanması gerekir davayı açmak için. Paylı mülkiyet halinde ise pay ve paydaş çoğunluğunun sağlanması gerekmektedir. Bu hususlar dava şartı olup mutlaka bulunması gerekmektedir.

Dava kime karşı açılmalıdır?

Davının kiracı aleyhine açılması gerekir. Kiracı birden fazla ise aralarında herhangi birinin oturulabilir konutunun bulunması kiralanan yerin tahliyesi için yeterli olmayacaktır. Kiracılar zorunlu dava arkadaşı oldukları için sözleşme bölünerek konutu bulunan kiracı hakkında tahliye kararı verilemeyecektir.

Dava Zamanaşımı

TBK madde 352/3 te görüldüğü üzere kiraya veren, kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açmalıdır. Belirli bir süre için yapılan kira sözleşmesi sona erdiğinde, bu sürenin bitiminden itibaren; belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise bildirim süresine uygun şekilde fesih döneminin sonundan itibaren bir aylık süre içerisinde dava açılmalıdır.

KİRACININ VEYA BİRLİKTE YAŞADIĞI EŞİNİN KONUTU OLMASI SEBEBİYLE TAHLİYE

Kiraya veren aşağıda belirtilen koşulların sağlanması koşuluyla Sulh Hukuk Mahkemesi’nde tahliye davası açarak kira sözleşmesini sona erdirebilir.

  • Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin, aynı ilçe sınırları içinde ikamet etmeye uygun bir konuta sahip olması gerekmektedir.( Kiracının kendi adına kayıtlı bir konuta sahip olabileceği gibi, birlikte yaşadığı eşine ait konut bulunması durumunda da bu dava açılabilir)
  • Ancak, kiracı ile eşi birlikte yaşamıyorsa (örneğin boşanma davası devam ediyorsa veya fiili ayrılık varsa), bu tahliye sebebi üzerinden dava açılamaz. Ayrıca, kiracının veya eşinin sahip olduğu konutun bulunduğu ilçe ile kiralanan konutun bulunduğu ilçe aynı olmalıdır. Örneğin, kiralanan taşınmaz İstanbul- Kadıköy ilçesinde, kiracının veya eşinin konutu da İstanbul-Büyükçekmece ilçesinde ise tahliye davası açılamayacaktır. Ancak, ilçeler arasında yakın bir mesafe varsa, mahkeme TBK m.352/3 şartlarının gerçekleştiğini kabul edebilir.
  • Kiraya verenin tahliye davasını açabilmesi için kiracı veya eşine ait aynı ilçe sınırlarında konutlarının olduğunu kira sözleşmesi yapılırken bilmiyor olması gerekmektedir. Kiraya veren, kira sözleşmesinin yapıldığı sırada kiracının ev sahibi olduğunu bilmesine rağmen sözleşme yapması durumunda, bu eylemiyle dava hakkından zımnen feragat etmiş sayılır.
  • Kiracının veya eşinin sahip olduğu konut, ikamet etmeye elverişli olmalıdır. Elverişlilik sosyal, sağlık, ihtiyaç bakımından gözetilmelidir. Kiracının veya eşinin sahip olduğu konutta başka bir kiracının olması, elverişlilik koşulunu etkilemez ve TBK 352/3 gereği tahliye davası açılabilir.
  • Kiraya veren, kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açmalıdır. Belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin sona ermesinden itibaren; belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise bildirim süresine uygun şekilde fesih döneminin sonundan itibaren bir aylık süre içinde dava açılmalıdır.

MADDE 353 –“Kiraya veren, en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır” bu kanun maddesi gereği de davanın açılma süresi geçmeden evvel kiracıya bu durumun ihtarname yoluyla bildirilmesi sonucunda dava süresinin 1 yıl uzayacağını güvence altına almaktadır.

 

Kesin ve güncel bilgilere ulaşmak için ilgili mevzuatı incelemek ve bir hukuk uzmanına danışmak önemlidir. Konu ile ilgili profesyonel bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Tel: +90 216 349 44 85

GSM: +90 532 302 03 17

E-mail: [email protected]

Sitemizde yayınlamış olduğumuz güncel makalelere buradan da ulaşabilirsiniz. 

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim