Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Kira Ödemesi Elden Yapılabilir Mi?

Konut kirası için ödeme şekilleri, kira sözleşmesinde belirtilir ve taraflarca kabul edilir. Genellikle kira ödemeleri, nakit para, banka havalesi, EFT, otomatik ödeme talimatı veya posta yoluyla yapılabilir.

Kiracı, kira bedelini elden veya ev sahibinin belirlediği bir yerde nakit olarak ödeyebilir. Bu yöntem, özellikle kiracının ev sahibine güven duyduğu durumlarda tercih edilebilir.

Kiracı, kira bedelini banka havalesi veya EFT yoluyla ev sahibinin hesabına yatırabilir. Bu yöntem, kira ödemesini kolaylaştırır ve ödemenin takip edilmesini sağlar. Kiracı, banka havalesi veya EFT yaparken, ödeme açıklamasında kira bedeli ve dönemi gibi bilgileri belirtmelidir.

Sonuç olarak, kira ödemesinin nasıl yapılacağına dair karar, kira sözleşmesinde belirtilir ve taraflar arasında mutabakat sağlanır. Kiracı, ödeme yöntemini seçerken, kendisi için en uygun ve güvenli yöntemi tercih etmelidir. Ayrıca, kira ödemesini düzenli olarak ve zamanında yapmak, her iki tarafın da yararına olacaktır.

Taraflar Kira Bedelinin Nasıl Ödeneceğini Serbestçe Kararlaştırabilir Mi?

Taraflar kira bedelinin nasıl ödeneceğine serbestçe karar verebilirler. Kira sözleşmesinde kira bedelinin ödeme şekli açıkça belirtilir ve taraflarca kabul edilir. Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genel tebliğde belirtildiği gibi, konut kiralarında aylık kira bedelinin 500 Türk Lirasının üzerinde olması durumunda ödemenin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu kurala uymayan konut sahipleri için para cezası öngörülmüştür.

Bu kural, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin güvenliği açısından önemlidir. Banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilen ödemeler, ödemenin takibi ve ispatı açısından daha güvenlidir. Ayrıca, bu yöntemlerle yapılan ödemelerin kaydı tutulabilir ve ihtilaflı durumlarda delil olarak kullanılabilir.

Taraflar, sözleşme ile belirlenmiş olan ödeme şeklini değiştirmek istedikleri durumlarda, karşılıklı anlaşma yoluyla yeni bir ödeme şekli belirleyebilirler. Ancak, sözleşme dışında bir ödeme şekli belirlenmesi durumunda, ödemenin güvenliği açısından riskler oluşabilir. Bu nedenle, tarafların, sözleşmede belirlenmiş ödeme şeklini değiştirmeden önce, bu konuda karşılıklı olarak anlaşmaları ve gerekli tedbirleri almaları önemlidir.

Kira Bedelinin Elden Ödenmesi Kiracı İçin Olumsuz Sonuç Doğurur Mu?

Kira bedelinin elden ödenmesi kiracı için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Öncelikle, elden ödemelerin kanıtlanması zor olabilir ve ödeme yapıldığına dair somut bir delil olmadığı sürece, ev sahibi ödemenin yapılmadığını iddia edebilir. Bu nedenle, kiracı ödemenin yapıldığına dair bir delil oluşturmak için senet veya makbuz gibi bir belge talep edebilir.

Kira bedelinin elden ödenmesi durumunda taraflar arasında çıkması muhtemel uyuşmazlık kira bedelinin ödenmediği hususudur. Bu hukuki uyuşmazlıkta açılması muhtemel davalarda davaya esas değer 2023 yılı tarifesine göre 14.802,552 TL üzerindeyse bu kira bedelinin ödendiğini kiracı/kiraya veren senetle ispat etmesi gerekecektir. Bu parasal sınırın altındaki uyuşmazlıklarda tarafların tanıkla da durumu ispatlama olanağı doğacaktır.

Kiranın Elden Ödendiğinin İspat Yükü

Kira ilişkisinin varlığının ispatı mülk sahibine, kira bedelinin ödendiğinin ispatı ise kiracıya düşer.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi  2017/9219 E. 2019/6130 K.

“…Kural olarak, kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne kadar olduğunu ispat külfeti davacıya, davalı tarafından kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti ise davalıya düşer. Davacının talep ettiği yıllık kira miktarı HMK’nın 200.maddesi uyarınca belirlenecek senetle ispat sınırının üzerinde ise davacı kira bedelini yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. Yazılı delille kanıtlanmadığı takdirde ise davalının kabulünde olan miktar esas alınmalıdır. Yine davalı da aynı koşullar altında yıllık kira bedelinin senetle ispat sınırının üzerinde olması durumunda kira borcunun ödendiğini yazılı belge ile ispat etmelidir…”

Konu ile ilgili profesyonel bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Tel: +90 216 349 44 85

GSM: +90 532 302 03 17

E-mail: [email protected]

KAYNAKÇA:https://karararama.yargitay.gov.tr/

Kira Ödemesi Elden Yapılabilir Mi? Kira Ödemesi Elden Yapılabilir Mi?

whatsappdestek iletişim iletişim