Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Kira davalarında zorunlu arabuluculuk, 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

Kira davalarında zorunlu arabuluculuğun amacı, uyuşmazlıkların daha hızlı ve daha az masrafla çözümlenmesini sağlamaktır. Arabuluculuk, tarafların kendi aralarında anlaşma sağlamasını sağlayarak, mahkemeye gitmeden uyuşmazlığı çözme imkanı sunmaktadır.

Kira davalarında zorunlu arabuluculuk kapsamına giren uyuşmazlıklar şunlardır:

  • Kira bedelinin tespiti:Kira sözleşmesinde kira bedeli belirtilmemişse veya taraflar kira bedelinin artırılması veya azaltılması konusunda anlaşmaya varamazsa, kira bedelinin tespiti için dava açılabilir. Bu davalarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur.
  • Kira bedelinin artırılması veya azaltılması: Kira sözleşmesinde kira bedeli belirtilmişse ve taraflar kira bedelinin artırılması veya azaltılması konusunda anlaşmaya varamazsa, kira bedelinin artırılması veya azaltılması için dava açılabilir. Bu davalarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur.
  • Kiracının tahliyesi:Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen kiralananı tahliye etmezse, kiracı aleyhine tahliye davası açılabilir. Bu davalarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur.
  • Kiracının kiralananı kullanmaması veya kullanma engeline yol açması:Kiracı, kiralananı kullanmayı veya kiralananın kullanılmasına engel olmamayı taahhüt etmiş olmasına rağmen, kiralananı kullanmazsa veya kiralananın kullanılmasına engel olursa, kiracı aleyhine dava açılabilir. Bu davalarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur.
  • Kiracının kiralananı özenle kullanmaması:Kiracı, kiralananı özenle kullanmayı taahhüt etmiş olmasına rağmen, kiralananı özenle kullanmazsa, kiracı aleyhine dava açılabilir. Bu davalarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur.

Kira Davalarında Zorunlu Arabuluculuğa Nasıl Başvurulur?

Kira davalarında zorunlu arabuluculuğa başvurmak için, tarafların birlikte arabuluculuk bürosuna başvurması gerekmektedir. Arabuluculuk bürosu, tarafların talebini değerlendirerek, arabuluculuk sürecini başlatır.

Arabuluculuk süreci, tarafların karşılıklı görüşmeleri ve arabulucunun tarafları uzlaştırma çabalarıyla yürütülür. Taraflar, arabuluculuk sürecinde kendileri için en uygun çözümü üretebilirler.

Arabuluculuk sürecinin sonunda, taraflar bir anlaşmaya varabilirler. Tarafların anlaşmaya varması halinde, bu anlaşma bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, mahkeme tarafından kesin hüküm gibi kabul edilir.

Taraflar, arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varamazsa, dava açabilirler. Ancak, dava açmadan önce arabuluculuğa başvurduklarına dair arabuluculuk bürosundan alacakları belgeyi mahkemeye sunmaları gerekmektedir.

Kira Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Giren Uyuşmazlıklarda Arabulucuya Başvurulmadan Dava Açılırsa Ne Olur?

Kira davalarında arabulucuya başvurulmazsa, dava açmadan önce arabuluculuğa başvurulması zorunluluğu nedeniyle dava açılamaz. Dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunluluğu, 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur.

 

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim