ISLAH DİLEKÇESİ OLDUĞU AÇIKÇA BELİRTİLMEMİŞ OLSA DA TALEPLERİN ARTTIRILMASI KONULU DİLEKÇENİN ISLAH DİLEKÇESİ OLDUĞU KABUL EDİLMELİDİR