Hafta İçi : 09:00-18:00
·

İŞÇİNİN İŞE GEÇ GELMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI

  • İşveren, işçinin işe sıkça geç gelmesi durumunda, iş kanununun 18. maddesi uyarınca iş sözleşmesini geçerli nedenle feshedebilir. Ancak, bu fesih işçinin davranışlarının ağırlığına, sıklığına ve işverenin fesih hakkını kullanmadan önce işçiye uyarıda bulunup bulunmadığına göre değişebilir.

Örneğin, işçinin birkaç kez geç gelmesi veya geç kalmalarının sebepleri işçi dışındaki nedenlere dayanıyorsa (örneğin, trafik yoğunluğu, toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinde aksama gibi), işverenin bu durumda işçinin iş sözleşmesini geçerli nedenle feshetmesi uygun olmayabilir. İşverenin işçiye önceden uyarıda bulunması ve işçiye bir fırsat tanıması da önemlidir.

Ancak, işçinin sık sık işe geç gelmesi veya devamsızlık yapması işyerindeki işlerin aksamasına neden oluyorsa, işverenin iş sözleşmesini geçerli nedenle feshetmesi mümkündür. İşverenin fesih kararını delillerle kanıtlaması ve işçiye önceden uyarıda bulunması bu durumda da önemlidir.

Sonuç olarak; işe sıkça geç gelmenin işveren tarafından geçerli fesih nedeni olarak kabul edilip edilmeyeceği, işçinin geç kalmalarının sıklığına, işçinin işyerindeki performansına ve işverenin uyarıda bulunup bulunmadığına bağlı olarak değişebilir.

  • İşçinin işe geç gelmesi, iş sözleşmesinin ihlal edilmesini gerektirmektedir ve işçinin hangi sözleşme yükümlülüğünü ihlal ettiği belirlenmelidir. İşçinin bu yükümlülüğü yerine getirme imkanı olduğu takdirde, öncelikle işveren tarafından ihtar verilmesi gerekmektedir. İhtara rağmen işçinin davranışını tekrarlaması halinde, iş sözleşmesi savunması alınarak feshedilebilir.

İşçinin işe geç gelmesi, iş sözleşmesinde belirlenen iş görme-ücret dengesini bozması anlamına gelir ve işçinin bunu alışkanlık haline getirmiş olması önemlidir. İşçinin işe geç gelmeyi alışkanlık haline getirmesiyle, gelecekte de benzer davranışları sergileyeceği öngörülebilir. Bu nedenle, geç kalmanın sıklığı belirleyici olabilir ve işçiye önceden ihtar verilmesi gerekmektedir.

Yargıtay kararlarında da işçinin işe geç gelmesi durumunda geçerli fesih nedeni olarak kabul edilebilmesi için işçinin bu davranışı alışkanlık haline getirmiş olması ve ihtar verilmiş olması gerektiği vurgulanmıştır. İşçinin işe geç gelmesi ve ihtar verilmesi gibi durumların tutanakla belgelenmesi, ilgili olayın çözümünü kolaylaştıracaktır.

Bu bilgiler ışığında, işverenin işçinin işe geç gelmesi durumunda iş sözleşmesini feshetmek için belirli şartları yerine getirmesi gerektiği ve işçinin bu davranışının alışkanlık haline gelmiş olması ve önceden ihtar verilmiş olması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak, bu konuda kesin kararlar verme yetkisi ve yargılama süreci mahkemelere aittir. Her durumun kendine özgü olduğunu ve detaylı bir hukuki değerlendirmenin yapılması gerektiğini unutmamak önemlidir.

  9.Hukuk Dairesi 2007/27565 E. , 2008/5286 K.

“…İş Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasına göre, işveren, iş sözleşmesini işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle geçerli olarak feshedebilir. İşverenin iş sözleşmesinin süreli feshini geçerli kılan işçinin davranışları, İş Kanunu’nun 25. maddesi gereğince haklı nedenle derhal feshe neden olacak ağırlıkta bulunmamakla birlikte işyerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan, iş görme borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen ve İşyerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyen hallerdir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu, işyerindeki üretim ve iş ilişkisi sürecine herhangi bîr olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz. Başka bir anlatımla, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içerisinde beklenemeyeceği durumlarda, fesih için geçerli nedenin bulunduğu kabul edilmelidir.

Geçerli fesih sebebinden bahsedilebilmesi için, işçinin sözleşmesel yükümlülüklerini mutlaka kasıtlı ihlal etmesi şart değildir. Göstermesi gereken özen yükümlülüğünün ihlal edilerek ihmali davranış ile ihlali geçerli fesih nedeni olabilir…”

Konu ile ilgili profesyonel bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Tel: +90 216 349 44 85

GSM: +90 532 302 03 17

E-mail: [email protected]

KAYNAKÇA: https://karararama.yargitay.gov.tr/

İşçinin İşe Geç Gelmesinin Hukuki Sonuçları İşçinin İşe Geç Gelmesinin Hukuki Sonuçları İşçinin İşe Geç Gelmesinin Hukuki Sonuçları

whatsappdestek iletişim iletişim