Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

İŞ AKİTLERİNDE HAKLI NEDENLE FESİH SÜRELERİ

4857 Sayılı Kanun’nun 26.maddesinde haklı nedenle iş akdini fesheden işçi veya işverene fesih gerekçesini öğrendiği tarihten itibaren altı iş gününde sözleşmeyi feshetmesi için süre verilmiştir. İş akitlerinde haklı nedenle fesih süreleri işbu yazımızın konusunu oluşturacaktır.

İlgili madde aşağıda ki gibidir;

“Madde 26 -:24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz. Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.”

Bu sürenin başlangıcı olayın öğrenildiği tarihten itibaren altı işgünü ve her halde bir yıldır.

Süre öğrenme tarihinin ertesi günü işlemeye başlar.Bu süre İşçi açısından haklı nedenle fesih halleri sayılan İş Kanunu’nun 24-II maddesi, işveren açısından da  aynı Kanunu’nun 25-II maddesinde yer alan haklı nedenle fesihlerde geçerli olup,geçerli fesih hallerinde belirtilen süre aranmaz.Geçerli fesih hallerinde Yasa altı günlük süreden değil makul süreden bahsetmiştir.

Öte yandan işveren tarafça haklı nedenle fesih hallerinde şayet işçi taraf kendisine maddi çıkar sağlamışsa belirtilen bir yıllık süre yine uygulanmaz.

Aynı şekilde işçi hakkında disiplin soruşturmasının yapılıyor olması, savunma alınması gibi hallerde de bu araştırma sürelerinde altı günlük süre işlemeye başlamaz. Belirtilen işlemleri boyunca altı günlük hak düşürücü süre işlemez.

Bu sürelerin uygulanacağı iş sözleşmelerinin süreli ya da süresiz olması arasında da fark olmayıp farklı nitelikte ki bu sözleşmelerde belirtilen altı günlük ve bir yıllık süreler aynı şekilde uygulanmaktadır.

Bu yazımızda iş akitlerinde haklı nedenle fesih süreleri konusuna değindik, iş hukuku ve hukukun diğer alanlarında uzman kadromuzdan yardım alabilir ve iletişime geçebilirsiniz.

 

Related Posts