Hafta İçi : 09:00-18:00
·

İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borcun ödeneceğine dair güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak kaydıyla, borçlunun belirlediği taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıttır. Türk Medeni Kanunun 881. maddesinde ipotek düzenlenmiştir. Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğin konulmasında eşin rızasının aranıp aranmadığı meselesini Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu bakımından ayrı ayrı incelememiz gerekir. Kural olarak İpoteğin konulmasında eşin rızası aranmamaktadır. Ancak Türk Medeni Kanunun 194. Maddesine göre;

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere evin aile konutu olması halinde ipoteğin geçerli olabilmesi için eşin rızası gereklidir. Örneğin eşlerin birlikte oturduğu aile konutuna ipotek tesisi için eşin rızası gerekirken boş bir arsaya ipotek koyulması durumunda eşin rızası gerekmeyecektir. Ancak bunun da TBK hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

TBK 584’e göre;

Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

Burada üçüncü bir kişinin borcu sebebiyle eş adına kayıtlı gayrimenkul üzerinde ipotek tesis edilmek istenmesi halinde eşin rızası aranır. İpotekli mal sahibi kendi borcu için değil de üçüncü bir kişinin borcu için gayrimenkulünü rehinle sınırlandırıyorsa bu taşınmaz aile konutu olmasa, örneğin boş bir arazi olsa bile bu durumda da eşin rızasının alınması zorunludur. Aksi halde ipotek geçerli olarak kurulmamış olur.

İlgili makalemizde taşınmaz üzerinde ipoteğin konulmasında eşin rızası ve buna ilişkin istisnaları aktarmaya çalıştık. Profesyonel ekibimizden yardım almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Related Posts

whatsappdestek iletişim