Hafta İçi : 09:00-18:00
·

İkale sözleşmesi ile işçi ve işveren anlaşarak kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra işçiye makul miktarda ek ödeme ile iş sözleşmesini sonlandırabilirler. Ancak bu durumda işçi işsizlik maaşı alamaz.

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarının çözümünde ikale sözleşmesi son dönemde uygulamada sıklıkla karşılaştığımız  ve bir çok kişiyi ilgilendiren bir konudur.

İkale(bozma) sözleşmesi, kısaca işçi ile işveren arasında iş sözleşmesinin anlaşma yoluyla ortadan kaldırılmasıdır.

Her ne kadar ikale sözlşemesi ile taraflar arasında ki iş sözleşmesi son bulsa da 4857 sayılı İş Kanununda yazılı fesih hallerinden biri değildir.

Burada tek taraflı irade beyanından ziyade iki taraflı bir irade beyanı söz konusudur. Halbuki İş Kanunu’nda yer alan diğer fesih bildirimlerinde kural olarak karşı tarafın onayı gerekmez. Bu açıdan ikale sözleşmesi karşı tarafında kabulünü gerekli kılan bir sulh sözleşmesidir.

İkale sözleşmesinin her iki taraf açısından avantajları olduğu gibi aleyhe olan yanları da vardır. Özellikle işçi açısından işsizlik maaşı alınamaması buna örnektir. Aynı şekilde işçi bu sözleşme sebebiyle işe iade davası açar ise kural olarak davası reddedilecektir.

Öte yandan anlaşma çerçevesinde tarafların birbirlerine karşı sorumlulukları devam edecektir.

İkale yoluyla iş sözleşmesinin sonlandırılmasına ilişkin talebin işverenden gelmesiyle işçiden gelmesi hallerinde sözleşmeye bağlanan farklı hukuki sonuçlar ortaya çıkacaktır.

Kural olarak anlaşma talebinin işçiden gelmesi halinde kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesini Yargıtay yeterli görmekte, bunun dışında ek bir ödeme yapılmasını aramamaktadır.

Öte yandan işveren tarafça sözleşmenin ikale yoluyla sonlandırılması söz konusu olduğu takdirde Yargıtay kıdem ve ihbar tazminatına ilaveten işçiye makul bir yararın sağlanması şartını aramaktadır. Bahsedilen makul yarar da yine Yargıtay uygulamalarında genelde 4 aylık ücrete karşılık gelen tutardır. Ancak burada ki miktar her somut olaya göre değişebilecektir. İşçinin çalışma süresi, görevi, eğitim durumu, irade fesadına uğrayıp-uğramadığı vb. hususlar makul yarar miktarını belirleyen ölçütlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim