Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

reddi miras
Miras reddinin iptali, Türk Medeni Kanunu’nun 617. maddesi tarafından düzenlenen bir hukuki konsepttir. Bu madde, mirasçının borcunu ödeme yeteneğinin olmadığı ve miras reddini kötü niyetli bir şekilde gerçekleştirdiği durumlarına odaklanır. Bir mirasçı, mirası reddederken alacaklılarını kasıtlı olarak zarara uğratma amacı taşıyorsa ve aynı zamanda yeterli teminat sağlamıyorsa, alacaklılar veya iflas idaresi, miras reddinin iptalini talep...
Daha Fazla Bilgi Al
Miras, miras bırakanın malvarlığının külli halefiyet yoluyla mirasçılarına geçmesidir. Dolayısıyla tereke, aktif ve pasif olarak adlandırdığımız malvarlığı değerleri ve borçlarla birlikte mirasçılara intikal etmektedir. Bazı hallerde terekenin külli intikali, mirasçılar bakımından olumsuz sonuçlar doğurabildiğinden kanun koyucu mirasın reddi prosedürünü düzenlemiştir. Mirasçı, miras bırakan ile arasındaki kötü ilişki sebebiyle, miras bırakanın ölüme bağlı tasarruflarının getirdiği yükümlülüklerin...
Daha Fazla Bilgi Al
Miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi “reddi miras”tır. Miras bırakan ölmeden ret hakkı doğmaz. Miras bırakan ölmeden önce ancak mirastan feragat sözleşmesi yapılabilir ya da miras hakkının temliki mümkündür. Ayrıca bir kişi kendisine kalan mirası reddetmeden ölecek olursa, mirası reddetmeden...
Daha Fazla Bilgi Al
Miras Hukuku hak kaybının yaşandığı, mağduriyetin sık sık gündeme geldiği belki de gerçek hayatta anlaşmazlıkların en çok yaşandığı hukuk dalıdır. Bu mağduriyetlerin yaşanmaması adına daha önceki makalelerimizde Miras Hukuku’yla ilgili birçok bilgiyi paylaştık. Bu makalemizde ise miras paylaşımında yaşanan hak kayıplarının giderilmesi için başvurulması gereken hukuki yollardan bahsedeceğiz. Tenkis Davası Miras bırakanın daha önce “Miras...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim