Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

Mülga TTK
Haklı Nedenle Fesih Davası 6762 sayılı mülga Ticaret Kanunu’nda yer almayan bu kurum 6102 TTK ile düzenlenmiştir. Mehaz İsv.BK’de ise 1936 tarihinde düzenlenmiştir. Yargıtay’ca istikrarla uygulanan bir görüş henüz oluşmamıştır. Yargıtay’ın konuyla ilgili vermiş olduğu yalnızca 9 kararı bulunmaktadır. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nce tesis edilen; 04.2019 tarihli, 2018/1177 Esas, 2019/3046 Karar sayılı karar, 11.2018 tarihli, 2016/14541...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim