Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

mirastan feragat
Miras reddinin iptali, Türk Medeni Kanunu’nun 617. maddesi tarafından düzenlenen bir hukuki konsepttir. Bu madde, mirasçının borcunu ödeme yeteneğinin olmadığı ve miras reddini kötü niyetli bir şekilde gerçekleştirdiği durumlarına odaklanır. Bir mirasçı, mirası reddederken alacaklılarını kasıtlı olarak zarara uğratma amacı taşıyorsa ve aynı zamanda yeterli teminat sağlamıyorsa, alacaklılar veya iflas idaresi, miras reddinin iptalini talep...
Daha Fazla Bilgi Al
Mirastan feragat, Medeni Kanunun 528.maddesine göre bir mirasçının miras bırakanla(muris) yaptığı bir sözleşme ile yasal mirasından kendi istek ve iradesiyle vazgeçmesidir.  Feragat eden mirasçı artık mirasçılık sıfatını kaybeder! Mirastan feragat sözleşmesi, miras hakkından vazgeçen saklı paylı mirasçı açısından ölüme bağlı bir tasarruf değildir, sağlar arası bir işlemdir; buna karşılık, miras bırakan açısından bir ölüme bağlı...
Daha Fazla Bilgi Al
İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Nedene Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanmasının Mümkün Olamayacağı – Uyuşmazlıkta İş Sözleşmesinin Devamsızlık Nedeni ile İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi/İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2015/7075 K. 2017/51 T. 16.1.2017 • İŞÇİYE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİM ( İşçiye...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim