Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

meşru müdafaa
MEŞRU MÜDAFAA Meşru müdafaa TCK’nin Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler başlığı altında düzenlenmiştir. Kendisini veya bir başkasını haksız bir saldırıya karşı anın gerektirdiği duruma göre orantılı bir şekilde saldırıyı defetmek için işlenen fiile meşru savunma(müdafaa) denilmektedir. Meşru müdafaa nedir? Meşru müdafaa bir hukuka uygunluk nedenidir. TCK md.25(1) “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir...
Daha Fazla Bilgi Al
Ceza Dairesi         2021/10343 E.  ,  2021/14776 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Kasten öldürme HÜKÜM :1) Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 30/11/2016 tarih ve 2016/200 Esas, 2016/328 sayılı kararı ile; sanık hakkında maktule yönelik kasten öldürme suçundan TCK’nin 27/2. maddesi delaletiyle CMK’nin 223/3-c maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına dair kararı. 2)...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim