Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

kvkk
KİŞİSEL VERİ NEDİR? Kişisel veri kavramı kanunda “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmış bulunmaktadır. VERİ SORUMLUSU KİMDİR? KVKK Madde 3’e göre Veri Sorumlusu “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.” biçiminde tanımlanmıştır. Kanunun veri güvenliğine...
Daha Fazla Bilgi Al
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16/2 maddesi “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.”  düzenlemesini barındırmaktadır. Madde düzenlemesinde kendisine yer bulan Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kontrol edilen VERBİS’i işaret etmektedir. Kanunun düzenlemesi incelendiğinde açıkça görülmektedir ki veri işleyen kişilerin kural olarak...
Daha Fazla Bilgi Al
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kişisel verilerin korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkının özel bir biçimi olarak kişinin onur ve şahsiyetinin korunması ile kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi için bireyin temel hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlamaktadır. Temel bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, 2010 yılında yapılan değişiklik sonucu Anayasanın 20.maddesinde kişinin...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim