Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

kısıtlılık
Velayet sözcük anlamı olarak velilik, otorite manasına gelmektedir. Hukuki manada velayet kişiler arasındaki kan hısımlığından doğmaktadır. Çocuğun velayeti anne veya babaya aittir. Anne veya baba dışındaki bir kişinin çocukla velayet ilişkisi içerisinde bulunması söz konusu değildir. Çocuğun şahıs varlığı ve malvarlığı haklarının korunması ve yönetimi (dış ilişkide temsili) velisi tarafından gerçekleştirilmektedir. İç ilişki çocuğun anne...
Daha Fazla Bilgi Al
icra hukuku
T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/4016 K. 2018/8889 T. 1.10.2018   TAKİBİN İPTALİ ( Kısıtlı Tarafından Doğrudan Takip Başlatılamayacağı Gibi Velayeten ya da Verilen Vekaletname İle Vekilleri Tarafından Takip Başlatılamayacağı – Mahkemece Şikayetin Kabulüyle Takibin Kısıtlının Alacaklı Olduğu Kısımla Sınırlı Olmak Üzere İptaline Karar Verilmesi Gerektiği ) KISITLILIK ( Takip Tarihinde Alacaklılardan Birinin Reşit...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim