Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

Kira Tespit Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme
Kira sözleşmeleri, kiraya veren ile kiracı arasında imzalanan ve kiralanan taşınmazın kullanımını ve kira bedelini düzenleyen sözleşmelerdir. Kira sözleşmeleri, tarafların karşılıklı anlaşmaları ile belirlenir. Ancak, bazı durumlarda, kira sözleşmesinde belirlenen kira bedeli, tarafların beklentilerini karşılamayabilir. Bu durumda, kira tespit davası veya kira bedeli uyarlama davası açılabilir. Kira tespit davası, kira sözleşmesinde belirlenen kira bedelinin gerçek...
Daha Fazla Bilgi Al
1)Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Artışına İlişkin Hüküm Varsa İhtar  Şartı Aranmaksızın Kira Bedelinin Tespiti Davasının Açılabilmesi TBK Madde 345 fıkra 3’e göre yeni kira dönemi içerisinde açılacak olan kira bedelinin tespiti davası sonucu alınacak söz konusu kararın yeni kira döneminin başından itibaren geçerli olabilmesi için herhangi bir ihtar şartı veyahut her yeni kira döneminin başlamasına...
Daha Fazla Bilgi Al
Kira Tespit Davası
KİRA TESPİT DAVASI  Kira tespit davası , 5 yıldan uzun süredir kullanılan çatılı konut ya da işyerinin rayiç bedelinin belirlenmesi için kiraya veren yahut kiracı tarafından açılan bir dava türüdür. Kira tespit davası, kira sözleşmesi yenileneceği zaman, yeni kira döneminde kira bedelini belirlemek veya mevcut kira bedelini düzeltmek amacıyla tarafların açtığı hukuki bir davadır. Bu...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim