Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

kira tespit davası 5 yıl
Kira sözleşmeleri, kiraya veren ile kiracı arasında imzalanan ve kiralanan taşınmazın kullanımını ve kira bedelini düzenleyen sözleşmelerdir. Kira sözleşmeleri, tarafların karşılıklı anlaşmaları ile belirlenir. Ancak, bazı durumlarda, kira sözleşmesinde belirlenen kira bedeli, tarafların beklentilerini karşılamayabilir. Bu durumda, kira tespit davası veya kira bedeli uyarlama davası açılabilir. Kira tespit davası, kira sözleşmesinde belirlenen kira bedelinin gerçek...
Daha Fazla Bilgi Al
1)Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Artışına İlişkin Hüküm Varsa İhtar  Şartı Aranmaksızın Kira Bedelinin Tespiti Davasının Açılabilmesi TBK Madde 345 fıkra 3’e göre yeni kira dönemi içerisinde açılacak olan kira bedelinin tespiti davası sonucu alınacak söz konusu kararın yeni kira döneminin başından itibaren geçerli olabilmesi için herhangi bir ihtar şartı veyahut her yeni kira döneminin başlamasına...
Daha Fazla Bilgi Al
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda kiraya veren ile kiracının kira bedeli konusunda anlaşamaması halinde kira bedelinin belirlenmesini sağlamak amacıyla açılan davadır.   Mahkemenin kira bedelinin tespiti amacıyla görülen kira tespit davasında esas aldığı kriterler ise TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi, kiralananın mevcut durumu, emsal kira bedelleri ve diğer unsurlardır.   KİRA TESPİT DAVASI ŞARTLARI Kira...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim