Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

itirazın kaldırılması
Kiralanan taşınmazın (mecur) kiracının ödemekle yükümlü olduğu kira bedellerini ödememesi sonucunda tahliye edilebilmesi usulü 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. İİK.m.269 uyarınca kira alacaklısı (kiraye veren) kira alacağını tahsil amacıyla takip talebi düzenleyerek ilgili İcra Müdürlüğü’ne başvuracaktır. Eğer kira alacaklısı kira alacaklarının tahsilini istemekle birlikte kira borçlusunun (kiracı) kiralanan taşınmazın tahliyesi  ni de istiyorsa...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/15472 K. 2017/7215 T. 4.5.2017 • İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İmzası İkrar veya Noterlikçe Tasdik Edilen Borç İkararını İçeren Bir Senet veya Resmi Daire veya Yetkili Makamların Yetkileri Dahilinde ve Usulüne Göre Verdiği Bir Makbuza Dayanması Halinde Alacaklı İtirazın Kaldırılmasını İsteyebileceği – Çekin Süresinde Muhatap Bankaya İbraz Edildiğinin Çekin Üzerine...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim