Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

İŞYERİ UYGULAMASI
icra hukuku
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2009/30688 K. 2010/29172 T. 15.10.2010 • İŞE İADE DAVASI ( Mahkemece İşyerinde Altı Aylık Kıdemi Doldurmadan İşçi Çıkarılmasına İlişkin Genel Bir Uygulamanın Bulunup Bulunmadığı Fesihten Sonra Yeni İşçi Alınıp Alınmadığı Gibi Hususlarla İşverenin Kötüniyetli Olup Olmadığı Araştırılarak Davacının İş Güvencesi Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Gerektiği ) • İŞ GÜVENCESİ (...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/9-1166 K.2013/279 T. 27.2.2013 İKRAMİYE UYGULAMASININ KALDIRILMASI ( Davacının İş Şartındaki Aleyhe Olan Bu Değişikliği Kabul Ettiğine İlişkin Beyanı Olmadığı/ İkramiyenin Tek Taraflı Olarak Kaldırılmasının İşçi Yönünden Bağlayıcı Olmadığı – İkramiye Alacaklarının Ödeneceği/Kıdem ve İhbar Tazminatının İkramiye İlaveli Ücret Üzerinden Ödeneceği ) İKRAMİYE ( Prim ve İkramiyenin Ücretin Eki...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim