Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

işveren
İş Kazası Tazminat Davası İşçinin aralarındaki hizmet sözleşmesi uyarınca işverenin işini yerine getirmesi nedeniyle yaralanması halinde kendisine veya ölümü halinde yakınlarına işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle açılan bir dava türüdür. Maddi ve madeni tazminatı kapsar. Tazminat davası, asıl işverene veya alt işverene (taşeron) karşı açılabilir. İki işveren de müteselsilen/ müştereken sorumludur.   Sosyal Sigortalar Kanunu’nun...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2019/7770 K. 2019/22461 T. 16.12.2019 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının,...
Daha Fazla Bilgi Al
Korona Virüs – Mazeret İzni-Çalışmaktan Kaçınma İşçinin İş Kanunu’na göre mazeret izni alacağı haller tahdidi olarak sayılmıştır. Bunlar geçici askerlik veya yasal ödev, hastalık -kaza gibi sağlık nedenleri, gözaltı – tutukluluk nedenleri, evlenme veya belirli yakınların ölümü, grev – lokavt, işçi kuruluşu yöneticiliği ve doğum ve gebelik halleridir. Bunların dışında mazeret izni verme takdiri işverene...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim