Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

işe iade davası
İlgili makalemizde işçinin işe iade davasından feragat etmesi ve bunun sonuçları üzerinde duracağız. İş sözleşmesinin sona ermesinde iş güvencesi sistemine tabii iş yerlerinde feshin geçerli veya geçersiz sebepler yapılıp yapılmadığı önem arz etmektedir. İş sözleşmesinin feshinin geçersiz ve haksız bir sebebe dayandığı hallerde işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer özlük haklarının işverence ödenmesi gerekmektedir....
Daha Fazla Bilgi Al
İş Kanunumuzda iş sözleşmesinin nasıl sonlandırılabileceği, işveren veya işçi açısından hangi durumların haklı neden teşkil ettiği gibi konular düzenlenmiştir. Ayrıca kanunumuz işveren karşısında daha güçsüz konumda bulunan işçiyi koruma amaçlı iş güvenliği kuralları belirlemiş, işverenin iş sözleşmesini feshini bazı durumlar için sınırlandırmıştır. Kanunda işçiyi koruyan hükümler yer almakla birlikte buradaki koruma sınırsız değildir, işveren de...
Daha Fazla Bilgi Al
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “dava şartı olarak arabuluculuk” hükümleri kapsamında, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarının açılmasından önce arabuluculuk müessesesine başvurulması artık zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmeden dava açılması durumunda dava karşı tarafa tebliğ edilmeden ve esasa girilmeden usulden...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim