Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

iş kazası tazminatı
Ülkemizde uzun yıllardır uygulama alanı bulan geçici iş ilişkisi ile ilgili düzenlemeye ilk kez 4857 sayılı İşK. m.7’de yer verilmiştir. Her iki tür açısından da söylemek gerekirse, genel olarak geçici iş ilişkisiyle işveren, aralarında iş sözleşmesi bulunan işçisini iş görme edimini yerine getirmesi için geçici bir süre için başka bir işverene devretmektedir. Bu ilişki ile...
Daha Fazla Bilgi Al
İş Kazası Davaları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13.maddesine göre iş kazası; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim