Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

iptal davası
İYUK MADDE 12
İYUK MADDE 12  İYUK MADDE 12 (İPTAL VE TAM YARGI DAVASI) İYUK Madde 12- İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karar bağlanması üzerine, bu husustaki kararın...
Daha Fazla Bilgi Al
Vergi Zıya Cezasına İtiraz Ve İptal Davası   Vergi Usul Kanunu’nun 341. Maddesinde tanımlanan vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Vergi ziyaı nedeniyle vergi mükelleflerine vergi idarelerince idari para cezası kesilir. Şahsi, medeni haller...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim