Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

ihtiyati tedbir
İhtiyati Tedbir ile İhtiyati Haczin Farkları  Ortak Prensipler Her iki hukuki kurumda geçici hukuki koruma amacına hizmet etmektedir. Hem ihtiyati haciz karan hem de ihtiyati tedbir karan duruşma yapılmaksızın verilebilir. Her iki halde de haklılığın tam olarak ispatı aranmaz. Haklılığın gerçeğe yakın şekilde/yaklaşık ispatı yeterlidir. Buna gerçeğe yakınlık karinesi denir. Alınan ihtiyati haciz ve ihtiyati...
Daha Fazla Bilgi Al
İhtiyati Tedbir 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “geçici hukuki korumalar” başlıklı 10. kısmının birinci bölümünde (md. 389-399) düzenlenmiştir. Madde başlığından hareket ederek ihtiyati tedbire ilişkin açıklamalara geçmeden önce geçici hukuki koruma kavramını tanımlamak konuyu daha anlaşılır kılacaktır. Yargılama öğretisinde, normal bir davanın sonunda mahkemenin uyuşmazlığı esastan çözen kararına kesin hukuki koruma denildiği dikkate alınarak; dava sırasında...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim