Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

ihalenin feshi
İlgili makalemizde kıymet takdiri ve kıymet takdirine itiraz konularını işleyeceğiz. Borçlunun haciz konulan mallarının satılması için değerinin belirlenmesi işlemine “kıymet takdiri” denmektedir. Haczedilen malların kıymet takdirinin yapılmasının ardından işbu işlem ilgililere tebliğ edilir. Eğer ilgililer kıymet takdirinin yerinde olmadığını düşünüyorlarsa 7 gün içerisinde icra müdürlüğünün bulunduğu icra mahkemesinde itiraz/ şikayet yoluna gitmelidirler. İcra mahkemesi şikayeti...
Read More
T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/13353 K. 2019/3801 T. 7.3.2019 USULSÜZ TEBLİĞAT SEBEBİYLE İHALENİN İPTALİ DAVASI ( Satış İlanı Tebliğatının Usulsüz Yapıldığı/Adresin Kapalı Olduğu Gerekçesi ile Tebliğ Zarfının Mutarlığa Teslim Edildiği – Ancak Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebinin Tevsik Edilmediği/Bırakılan Kişinin Kim Olduğunun Belirtilmediği/Tebliğin Geçerli Olmadığı ) TEBLİĞAT İŞLEMİNİN USULSÜZ OLDUĞUNUN ANLAŞILDIĞI ( Ancak Eldeki...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim