Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

İdare aleyhine çıkan yargılama giderleri kesinleşmeden takibe konulabilir mi?
“… idare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1) kesinleşmeden takibe konulamaz. Bunun dışındaki idare mahkemesinden verilen ilamların kesinleşmeden takibe konulamayacağına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığından yargılama gideri ve vekalet ücretinin takibe konulması için ilamın kesinleşmesi gerekmediğinden…”  8. Hukuk Dairesi     2015/8021 E.  2017/9173 K. “İçtihat...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim