Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

icranın geri bırakılması
Tehiri icra yani icranın geri bırakılması İİK Madde 36’da düzenlenmiştir. Bu maddeye göre ; “Tehiri icra, ilamlı icra takiplerinde, ilk derece mahkemesi kararının borçlu tarafından istinaf veya temyiz edilmesi durumunda, icra işlemlerinin üst mahkeme incelemesi sonuçlanana kadar durdurulmasıdır. Tehiri icra, icranın geri bırakılması olarak da bilinir.” Tehiri icrada ilamlı icra takibi borçlusu, icra dosyasında belirli...
Read More
İlamlı İcrada Takibin Aşamaları  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.2004.pdf 1-) TAKİP TALEBİ Elinde ilam veya ilam niteliğinde bir belge bulunan alacaklı, bu belgeyi icra dairesine vererek takip talebinde bulunur. Alacaklı bu takip talebini; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapabilir. İlama dayanan takip, yapılan son işlemin üzerinden 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Ancak bazı ilamlar zamanaşımına uğramazlar. Örneğin taşınmaz üzerindeki...
Read More
T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2017/1690 K. 2017/5157 T. 3.4.2017 • İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Takibe Dayanak Çek İbraz Süresinde Bankaya İbraz Edilmediğinden Alacaklının Çeke Dayalı Müracaat Hakkını Kaybettiği Takip Dayanağı Belgenin Adi Havale Niteliğinde Olduğu – Kambiyo Senedi Vasfını Taşımayan Adi Havale Hükmündeki Belge ile Başlatılıp Kesinleşen Takipte Zamanaşımı Süresinin Dayanak Belgenin Zamanaşımı...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim