Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

icra emri
İtirazın iptali davası ise sadece ilamsız takibin konusu olan bir alacak, söz konusu olduğu durumda karşımıza çıkmaktadır. Konusu bir paranın ödenmesi veya bir teminatın verilmesine ilişkin olan genel haciz yoluyla takipte, alacaklının talebiyle icra müdürlüğü tarafından borçluya ödeme emri tebliğ edilir, borçlu yedi günlük süre içerisinde ödeme emrine karşı bir itirazda bulunmaz ise icra takibi...
Read More
icra hukuku
T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/27763 K. 2018/927 T. 7.2.2018 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim