Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

hukuki dinlenilme hakkı
T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/18405 K. 2016/9715 T. 2.6.2016   İSTİHKAK ( Takip Borçlusunun İstihkak İddiasına Karşı Tutumu Belirli İse ve Duruşmalara Dahil Edilmesi İşin Esasına Etki Etmeyecekse Davada Taraf Olarak Gösterilmesi Gerekli Olmadığı Ancak Yokluğunda Alınan Haciz Kararından ve İstihkak İddiasından Haberdar Edilmeyen Kendisine Davet Kağıdı da Tebliğ Edilmeyen Borçlunun İstihkak İddiasına...
Read More
Usulsüz Tebligat Genel bir tanım verilecek olursa tebligat, tebligata yetkili makamın belirli hukuki işlemlerden haberdar edilmek için o işlemin muhatabına belli usuller çerçevesinde bildirim yapılmasıdır. Ancak tebligata bağlanan sonuçların önemi nedeniyle, bu bildirim basit bir bildirim değildir. Tebligat ile işlemden etkilenecek olan kişinin haberdar edilmesi ve hukuki dinlenilme hakkının etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Hukuki...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim