Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

hukuka uygun kamulaştırmasız el atma
Kamulaştırmasız el atma, devletin veya bir kamu tüzel kişisinin, kişilerin özel mülkiyetinde bulunan bir taşınmazını kanunda öngörülen kamulaştırma işlemlerini yapmaksızın ve bedel ödemeksizin fiilen işgal etmesi ve kamu hizmetine tahsis etmesidir. Kamulaştırmasız el atma işlemi, hukuka uygun veya hukuka aykırı olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir. Kamulaştırma ancak kanunda öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yetkili organlar...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim