Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

hmk kesin süre
T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2016/8908 K. 2020/374 T. 23.1.2020   TACİRLER ARASI HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK NEDENİYLE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Olayda Davacı Vekilinin Mazeretli Olduğu İçin Duruşmaya Katılmadığı ve İlgili Celsede Mahkemece Davacıya Bilirkişi Ücretinin Yatırılması Hususunda Kesin Süre Verildiği – Bu Hususta Davacı Vekiline Tebligat Kanunu Hükümlerine Uygun Meşruhatlı Tebligat Yapıldığına...
Read More
Süreler hem maddi hukuk bakımından hem de usul hukuku bakımından önem arz etmektedir. Yargılama hukukunda maddi vakıanın aydınlatılıp uyuşmazlığın çözüme kavuşturulabilmesi için yargılama boyunca bir takım usul işlemlerinin yapılması zorunludur. Hem usul ekonomisi hem de adil yargılanma hakkı kapsamında davanın sürüncemede kalmayıp makul sürede sonuçlanabilmesi için usul işlemlerin belirli bir sürede yapılması öngörülmüştür. Örneğin; davaya...
Read More
Davalı Kadının Önceki Aşamalarda Yoksulluk Nafakası Talep Etmeyip Tahkikat Aşamasında Nafaka İstediği/Davacı Erkeğin Talep Sonucunun Genişletilmesine Açık Muvafakat Bildirmediği – Davalı Tarafından Bu Konuda Yapılmış Bir Islah İşlemi Bulunmadığı/Yoksulluk Nafakası Talebi Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Kararı Verilecek Yerde Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu   T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/22195 K. 2017/1205 T....
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim