Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

hakim tarafından re’sen
T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2016/4362 K. 2018/8128 T. 24.12.2018   DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: KARAR : … sonucu …İli Merkez İlçesi Aybey Köyü çalışma alanında bulunan 1119 ada 11 parsel sayılı 177,49...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim