Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

hakaret
Hangi Sözler Hakaret Suçu Oluşturmaz?   Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesinde düzenlenmiştir. TCK Madde 125 (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası...
Daha Fazla Bilgi Al
İnsan haysiyeti, onur şeref ve saygınlığı ve bunlara saygı gösterilmesini isteme hakkı her hukuk devletinin mevzuat hükümleri çerçevesinde de korunma altına alınmış en evrensel haklardan birisidir. 2709 sayılı Anayasa hükümlerimiz ve 5237 sayılı TCK’da da buna yönelik hükümler mevcut olup, insanın, insan olarak varlığının getirisi olarak sahip olduğu haysiyetinin zarar görmesine karşı çeşitli koruma mekanizmaları...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim