Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

haczedilmezlik şikayeti
icra hukuku
T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/9526 K. 2017/754 T. 23.1.2017   HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Yedi Günlük Süreye Tâbi Olup Bu Sürenin Öğrenme Tarihinden Başlayacağı/Borçlunun Meskeniyet Şikayetinde Bulunduğu Taşınmaza Tapuda Haciz Şerhinin İşlendiği Borçluya Davetiye Tebliğ Edilmediği Kıymet Takdirine Dair Keşfin Yapıldığının Dosyadaki Bilirkişi Raporundan Görüldüğü – Borçlunun Hacizden En Erken Bu Tarihte Haberdar Olduğu...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/7358 K. 2018/12714 T. 4.12.2018   MESKENİYET ŞİKAYETİ ( İ.İ.K.’nin 103. Md. Kapsamında Gönderilen Davetiyenin ve Kıymet Takdir Raporunun Borçlu Vekiline Tebliğ Edildiği – Vekilin Davetiyenin Borçlu Asile Tebliğ Edilmesini Talep Ettiği/Dilekçenin Azil ya da İstifa Niteliği Olmadığından Vekile Tebliğ Edilen İ.İ.K.’nın 103 Davetiyesi Tebliğ Tarihine Göre Şikayetin Yasal...
Daha Fazla Bilgi Al
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun davet başlıklı 103. maddesiyle düzenlendiği için uygulamada 103 davetiyesi olarak adlandırılan evrak borçluyu yokluğunda yapılan haciz işleminden haberdar ederek hacze karşı beyan ve itirazlarını sunmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle hukuki dinlenilme hakkına hizmet ettiği gibi haczedilmezlik şikayeti gibi bir takım beyan ve şikayetler için kanunen belirlenmiş olan hak düşürücü süreleri...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim