Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

haciz
İhtiyati Haciz Kararı (İİK 257)  İhtiyati haciz, alacaklının muaccel olan para alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için mahkeme kararıyla borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulmasıdır. İhtiyati haciz dava açılmadan veya takip başlatılmadan önce de yapılabilir. Alacaklı borcun zamanında ödenmemesinden endişe duyuyorsa, borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasını mahkemeden isteyebilir. İhtiyati haciz, kesin haciz...
Daha Fazla Bilgi Al
Aciz vesikası nedir, hangi şartlarda alacaklıya aciz vesikası verileceği gibi hususlar İcra İflas Kanunu’nun 143. maddesinde düzenlenmiştir. İİK.m.143/1: Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikasının düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse, icra dairesi kalan miktar için hemen bir aciz vesikası, düzenleyip alacaklıya ve bir suretini de borçluya verir; bu belgeler hiçbir harç ve vergiye tâbi...
Daha Fazla Bilgi Al
Aşkın/Taşkın Haciz Şikayeti Haciz Kavramı ve Sınırı: İcra takiplerinin aşamalarından birisi de haciz aşamasıdır. İcra takibindeki itiraz ve ödeme sürelerinin dolması ile birlikte icra takibi kesinleşerek haciz aşamasına geçilmektedir. Haciz kavramının tanımını “İcra dosyasına konu alacağın tahsili amacıyla borçlulara ait olan taşınır veya taşınmaz mallara, 3.kişilerdeki hak ve alacaklarına hukuki çerçevede el konulması” şeklinde yapabiliriz....
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim