Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

geçici mühlet
T.C. YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ E. 2019/23974 K. 2019/9339 T. 10.6.2019 KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ ( Açılan Ceza Davasına Bakmakla Görevli ve Yetkili İcra Ceza Mahkemelerince Devam Eden Konkordato Tasdiki Yargılaması Süreci Bekletici Sorun Yapılmak Suretiyle Konkordato Tasdiki Yargılamasını Yapan Hukuk Mahkemesince Verilecek Kararın Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği ) CEZAİ SORUMLULUK ( Gerek Ticari Defter ve Kayıtlarında Gerekse Konkordato...
Read More
Konkordatoda Geçici Mühlet ve Sonuçları Konkordato borçlu ile alacaklıları arasında mahkemenin gözetiminde yapılan ve borçlunun malvarlığının iflas usulüyle tasfiyesini önleyen veya durduran bir borç tasfiyesi sözleşmesidir. Alacaklıların çoğunluğunun kabulü azınlıktaki alacaklılar için de bağlayıcıdır.  Rehinli alacaklılar ve alacağın doğum sebebine göre imtiyazlı olan bazı alacaklılar konkordato dışında kalabilir. Mahkeme alacaklılarla müzakereye imkân veren bir moratoryum...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim