Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

geçici iş ilişkisi
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2007/41042 K. 2008/15622 T. 16.6.2008 GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ ( Görevlendirme Nedeni Olarak İşletme Gereklerinden Çok Davacının Bilgi ve Becerisini Geliştirmesi Deneyim Kazanması Mesleki ve Bireysel Gelişimini Arttırmasının Gösterildiği – Geçici İş İlişkisinde Dahi Devir Anında İşçinin Yazılı Rızası Gerektiği ) HİZMET AKTİ DEVRİ UYGULAMASI ( Yaratan Davalı İşverenin Bu...
Daha Fazla Bilgi Al
Ülkemizde uzun yıllardır uygulama alanı bulan geçici iş ilişkisi ile ilgili düzenlemeye ilk kez 4857 sayılı İşK. m.7’de yer verilmiştir. Her iki tür açısından da söylemek gerekirse, genel olarak geçici iş ilişkisiyle işveren, aralarında iş sözleşmesi bulunan işçisini iş görme edimini yerine getirmesi için geçici bir süre için başka bir işverene devretmektedir. Bu ilişki ile...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim