Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

eşitlik ilkesinin ihlali
Anayasa düzeyinde de koruma altına alınan eşitlik ilkesi, İş Hukuku anlamında işverene çalışanları arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Eşitlik ilkesi iş sözleşmesinin kurulmasında, devamında ve sona erdirilmesinde uygulanacak şekilde kanunda düzenlenmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5.maddesinde “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim