Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

eş rızası
Tahliye taahhütnamesi kiracının kiralananın tesliminden sonra, belirli bir tarihte kiralananı boşaltacağını beyan ettiği taahhütnamedir. Türk Borçlar Kanunu 352. maddesi konu başlığı gereği tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erdirilmesi halidir. Tahliye taahhüdü konusunda karşımızı sıkça çıkan konulardan bir tanesi de eşin rızasının gerekli olup olmadığı hususudur.  Bu yazımızda kısaca bu konuyu ele alacağız. Tahliye Taahhütnamesinde Eşin...
Read More
İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borcun ödeneceğine dair güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak kaydıyla, borçlunun belirlediği taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıttır. Türk Medeni Kanunun 881. maddesinde ipotek düzenlenmiştir. Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğin konulmasında...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim