Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

dönme
Tüketici Hukukunda Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmet 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. Maddesi, ayıplı malı tanımlamaktadır.   AYIPLI MAL   TKHK MADDE 8 (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. (2)...
Daha Fazla Bilgi Al
Satıcının satılan malda varlığını vaat ettiği vasıfların veya maldan beklenen lüzumlu vasıf ve özelliklerin bulunmaması halinde satılan mal ayıplıdır ve ayıptan sorumluluk gündeme gelir. Lüzumlu Vasıfların Bulunmaması Şeklindeki Ayıp: Alıcının dürüstlük kuralı gereğince beklediği vasıfların satılanda bulunmaması ve satılanın kullanım amacı bakımından taşıması gereken vasıfları taşımaması durumudur. TBK Madde 219/1 de “…nitelik veya niteliği etkileyen...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim