Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

devlet memurları yıllık izin
T.C. DANIŞTAY 12. DAİRE E. 2007/6361 K. 2010/1193 T. 5.3.2010 HASTALIK İZİN SÜRESİ (Kullanmakta Oldukları Yıllık İzin Süresinden Fazla Olan Memurlar Hastalık İzinlerinin Bitiminde Görevlerine Başlayacağı – Bunların Hastalanmaları Sebebiyle Kullanamadıkları Yıllık İzinlerinin Süresi 657 S. Kanunun Değişik 102. Md. Göz Önünde Bulundurularak Hesaplanacağı) DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Yıllık İznini Kullanmakta İken Hastalığı Nedeniyle...
Read More
Devlet memurlarının yıllık ücretli izin hakkı da tıpkı işçilere tanınan yıllık izin hakkı gibi anayasal temelli bir dinlenme hakkıdır. Çalışanlara tanınmış olan yıllık izin hakkının anayasal dayanağını T.C. Anayasası’nın 50. maddesi oluşturmaktadır. İlgili hükümde “…Dinlenmek, çalışanların hakkıdır…” ifadeleri yer almaktadır. Hemen akabinde gelen fıkrada ise “…ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir…” ifadesine yer...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim